loader image

TFF-Akatemia

MAHDOLLISUUKSIA KEHITTÄÄ URAASI

Tampere Flute Festin missioon kuuluu tukea ja voimaannuttaa nuoria taiteilijoita ympäri maailmaa. Meillä on tarjolla kaksi opinto-ohjelmaa, joiden päämääränä on antaa opiskelijoille niitä työkaluja ja käytännön kokemusta, joita tarvitaan taiteellisen uran rakentamisessa.

VERKKOAKATEMIA

Akatemiamme online-kisälliohjelma on avoin opiskelijoille, jotka ovat parhaillaan kirjoilla tai hiljattain valmistuneet oppilaitoksesta, joka tarjoaa vähintään musiikkialan perustutkinnon. Hakijoilta ei edellytetä erityisiä tietotaitoja, mutta hyvä kirjallinen ja suullinen ilmaisu, sosiaalisen median taidot ja englannin kielen hallinta katsotaan hakijalle eduksi. Opintojakso kestää marraskuusta 2022 huhtikuuhun 2023. Opinto-ohjelmaan hyväksytyt saavat mentorointia, verkkokursseja eri aiheista uran kehittämiseen liittyen ja pääsevät mukaan kehittämään Tampere Flute Festiä 2023. Hakemusten on oltava perillä 10.10.2022 mennessä.

LÄHIKATEMIA

Lähiopetuksena tapahtuva opinto-ohjelmamme on avoin opiskelijoille, jotka ovat parhaillaan kirjoilla tai hiljattain valmistuneet oppilaitoksesta, joka tarjoaa vähintään musiikintuotanto-, taide-, media- tai markkinointialan perustutkinnon Suomessa. Valinnassa suositaan erityisesti hakijoita, joilla on luovuutta sekä teknistä ja media-alaan liittyvää tietotaitoa ja kokemusta. Opinto-ohjelma on ympärivuotinen ja opiskelijoilla on mahdollisuus hyväksiluettaa opintopisteitä oppilaitoksessa, jossa ovat kirjoilla. Ohjelmaan valitut hakijat pääsevät kartuttamaan kokemustaan työskentelemällä ammattilaisten kanssa kentällä, saamaan näkyvyyttä omalle työlleen ja vaikuttamaan Tampere Flute Fest 2023:n luomisessa.